Понеділок, 2018-10-22, 23:25:28
Продовольча індустрія АПК
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Матеріали [53]
Погода
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Матеріали

Продовольча індустрія АПК №3 2014

НАУКОВЦІ - ПЕРЕРОБНИКАМ

Баль-Прилипко Л., Леонова Б. Порівняння водопровідної води та активованих водних середовищ за фізико-хімічними і показниками безпечності

Анотація. Представлено результати комплексних експериментальних досліджень фізико-хімічних, органолептичних властивостей, а також аналіз фізіологічної повноцінності водопровідної води і активованих водних середовищ (католіту і аноліту), наведено закономірності і пояснення основних відмінностей з точки зору подальшого застосування у біотехнології м’ясних продуктів.

Ключові слова: католіт, аноліт, релаксація, активація, окислення, відновлення.

Abstract.This paper presents the results of experimental studies of complex physical-chemical, organoleptic properties and physiological value of tap water and activated water environments (catholyte and anolyte), presented regularities and explanations of major differences in terms of further application of biotechnology in meat products.

Key words: catholyte, anolyte, relaxation, activation, oxidation, reduction.


 

СИРОВИНА

Осьмак Т., Рябоконь Н. Морозиво щербет з фруктозою та підвищеним вітамінним і мінеральним складом

Анотація. Розроблено технологію морозива щербет з цукрозамінником (фруктозою) і рослинними інгредієнтами – пюре барбарису та груші. Обґрунтовано технологічні параметри виробництва морозива-щербет. Досліджено мінеральний і вітамінний склад розробленого продукту.

Ключові слова: технологія, морозиво, цукрозамінники, фруктоза, барбарис, груша.

Abstract.The work is devoted to development the technology sherbet ice cream with sweetener (fructose) with plant ingredients - mashed pears and barberry. Were grounded technological parameters of ice cream, sherbet. Studied mineral and vitamin content developed product.

Key words: technology, ice cream, sweeteners, fructose, barberry, pear.


 

Лебская Т., Менчинская А. Пищевая и биологическая ценность овощей для рыбных паст функционального назначения

Анотація. Проведені теоретичні та експериментальні дослідження харчової цінності овочів в якості інгредієнтів полі компонентних продуктів функціонального призначення.

Ключові слова: харчова та біологічна цінність, морква, буряк, перець, цибуля, гарбуз, амінокислоти.

NUTRITIONAL AND BIOLOGICAL VALUE OF VEGETABLES AS vegetable COMPONENTS IN FISH PASTE TECHNOLOGY OF FUNCTIONAL PURPOSE.А.А. Menchynskaya, Т.К. Lebskaya (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev)

Abstract. The theoretical and experimental research of nutritional and biological value of vegetables as vegetable ingredients of polycomponent food-stuffs composition of functional purpose is conducted. The data of amino acid content of vegetable stock proteins, its biological value and the assessment of the possibility of its usage during the formulation composing of fish and vegetative pastes in accordance with modern science of nutrition needs are presented.

Key words: food and biological value, carrots, beets, peppers, onions, squash, amino acids.


 

Чепелюк О., Шпак М., Сухенко Ю., Сухенко В. Моделювання процесу приготування повітряно-водяних сумішей для зволоження таблеткових мас

Анотація. З використанням програмного пакета Flow Vision було змодельовано два варіанти ежекційних пристроїв, які відрізняються між собою координатами подачі рідкого і газового середовища. Наслідком досліджень стала запропонована раціональна конструкція ежекційного пристрою, який забезпечує одержання у короткий термін зволоженої дрібнодисперсної таблеткової суміші з рівномірно розподіленими компонентами.

Ключові слова: сушарка-гранулятор, ежекція, рідина, газ, моделювання.

Simulation of the process of preparation of air-water mixture to moisten the tablet mass. OLENA O. CHEPELYUK, MAXIM S. SHPAK, (National university jf Food Technologies) YURIY G. SUKHENKO, VLADISLAV Y. SUKHENKO (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)

Abstract. Using the software package Flow Vision was modeled two options ejecting devices that differ coordinates supply of liquid and gaseous medium. In the simulation process were separately examined ejection zone fluid sup¬ply and air mixing confuser and diffuser section. Result of the research was a better mix of primary components in the feed liquid in the central tube and the air - in the peripheral holes. This helped to ensure uniform wetting friable tablet mixtures and obtaining high-quality granulated in a granulator-dryer in the application of ejectors in which the feed liquid is in the central tube and the air - in the peripheral holes. The result of research was the rational design of ejecting a device that gives a brief period in damp coin fine mixture of evenly distributed components.

Key words: dryer-granulator, ejection, liquid, gas, modeling.


 

Грушецький Р.Особливості висушування високомолекулярного інуліну

Анотація. Наведені дані температурних режимів висушування високомолекулярного інуліну та їх вплив на якість висушеного продукту, а також можливе апаратурне оформлення процесу сушіння.

Ключові слова: високомолекулярний інулін, висушування, інулін.

Abstract. The paper presents the data of the temperature conditions of high molecular inulin drying and their influence on the quality of the dried product, as well as possible equipment selection of the drying process.

Key words: high DP inulin, drying, inulin.


 

Оболкина В., Калиновська Т., Крапивницька І.Підвищення харчової цінності цукерок доданням виноградних вичавок

Анотація. Вивченно фізико-хімічні властивості напівфабрикатів з виноградних вичавок. Визначено структурно-механічні характеристики фруктово-желейних цукеркових мас на основі підварки з виноградних вичавок з додаванням низькоетерифікованого пектину. Обґрунтовано доцільність застосування продуктів переробки винограду для збагачення цукерок функціонально-фізіологічними інгредієнтами.

Ключові слова: біологічно-активні речовини, виноградні вичавки, продукти переробки винограду, пюре, підварка, фруктово-желейна цукеркова маса, функціонально-фізіологічні інгредієнти, харчова цінність..

The application of intermediate product from grape marc for making candy with high nutritional value.V. OBOLKINA, T. KALINOVSKA, I. KRAPIVNITSKA.

(National food technologies university Institute of post graduate of education).

Abstract.Article presenting the results of studies on the physicochemical properties of semi-finished products obtained from grape marc. The structural and mechanical properties of fruit and jelly candy masses from the suburbs of grape marc, with the addition of low pectin. Expediency of application products the processing of grapes for enrichment of functional and physiological candy ingredients was proved.

Key words: biologically active compounds, grape pomade, processed grape puree, suburbs, fruit and jelly candy mass, functional and physiological ingredients, nutritional value.


 

Даниленко С. Яловичини буде більше, якщо корми телят з функціональною добавкою

Анотація. Досліджено вплив нової функціональної добавки БК-Т на основі молочнокислих та біфідобактерій, виділених від клінічно здорових телят, видів, відповідно, B. infantis, B. аnimalis, L. acidophilus та L. paracasei ssp. paracasei на інтенсивність росту телят. Показано, що додавання до основного раціону функціональної добавки БК-Т підвищує приріст живої маси телят на 8,6%.

Ключові слова: телята, пробіотик, функціональна добавка.

THE IMPACT OF FUNCTIONAL ADDITIVES BK-T ON GROWTH RATE OF CALVES.DANYLENKО S.

(Institute of Food Resourses of National Academy of Agrarian Sciences).

Abstract.Investigated the influence of new functional additive BK-T based on lactic acid bacteria and bifidobacteria, which were separated from clinically healthy calves, species, respectively, B. infantis, B. аnimalis, L. acidophilus and L. paracasei ssp. paracasei on growth rate of calves. It is shown that in addition to the basic ration of functional additives BK-T raises the increase in live weight of calves by 8.6%.

Key words: calves, probiotic, functional additive.


 

Аветисян Ю., Коломієць Ю., Григорюк І. Молекулярна діагностика бактеріальних хвороб рослин томатів (Lycopersicon esculentum Mill.)

Анотація. Проведено ідентифікацію збудників бактеріальних хвороб томата – Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas syringae pv. tomato і Xanthomonas vesicatoria з використанням полімеразної ланцюгової реакції та праймерів СММ5/СММ6, Р1/Р2 та RST2/RST3. Перевірено специфічність обраних праймерів на українських ізолятах фітопатогенних бактерій. Рекомендовано використовувати праймери СММ5/СММ6, Р1/Р2 і RST2/RST3 в моноспецифічній тест-системі та в мультиплексному ПЛР аналізі біоматеріалу на присутність трьох видів збудників одночасно.

Ключові слова: томати, бактеріальні хвороби, ідентифікація, полімеразна ланцюгова реакція, праймери, продукти ампліфікації, бактеріальна ДНК.

AMolecular diagnostic methods of bacterial diseases of tomatoes 1(Lycopersicon esculentum Mill.)JULIA F. AVETYSIAN (Post-graduate student. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.) JULIA V. KOLOMIETS (Ph.D in biotechnology, Associate Proffesor. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine). IVAN Р. GRYGORYUK (Doctor in Biology, Рrofessor, corresponding member of the Academy of Sciences of Ukraine, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, specialty ).

Abstract.Determination of bacterial diseases of tomato – Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas syringae pv. tomato, Xanthomonas vesicatoria performed using specific primers СMM5/СMM6, R1/R2 and RST2/RST3. Specificity of the primers tested using DNA Ukrainian isolates phytopathogenic bacteria.

Key words: tomatoes, bacterial diseases, detection, polymerase chain reaction, primers, the PCR products, genomic DNA.


 

Никонець В., Штонда О. Використання фруктів у маринадах для м’ясних напівфабрикатів

Анотація. Розглянута можливість застосування фруктів, зокрема ананасу та ківі у маринадах для м’ясних натуральних напівфабрикатів. Дані компоненти багатофункціональні, мають лікувально- профілактичні та технологічні властивості.

Ключові слова: маринад, фрукти, ананас, ківі, ферменти, бромелін, актінідін.

Abstract.The possibility of applying of fruit, in particular pineapple and kiwi in marinades for meat natural semi-finished products. These components are multipurpose and have therapeutic and prophylactic properties.

Key words: pickles, fruit, pineapple, kiwi, enzymes, bromelain, acting.


 

Прісс О., Жукова В. Збереженість томатів за різних погодних умов

Анотація. Досліджено вплив погодних умов на основні показники збереженості томатів. Встановлено зростання стресорності кліматичних показників: термічного та водного режимів. Виявлено істотні відмінності коефіцієнтів кореляції парних зв’язків факторів залежно від сорту, що вказує на різний ступінь стійкості плодів до стресових абіотичних факторів впродовж вегетації. Доведено, що дія погодних чинників на основні показники збереженості томатів має вирішальне значення.

Ключові слова: плоди томатів, зберігання, якість, природна втрата маси, погодні фактори.

The impact of weather conditions on the basic indicators of tomato fruit storage.OLESYA P. PRISS, VALENTINА F. ZHUKOVA

(Tavria State Agrotechnical University, Melitopol).

Abstract.The influence of weather conditions on the basic indicators of tomatoes for storage is explored. Installed increase stress climatic indices: thermal and water regimes. Revealed significant difference of correlation coefficients of pair ties factors depending on the variety, indicating different degrees of fruits stability to abiotic stress factors during the growing season. It is proved that the effect of weather factors on the basic indicators of tomato storage is crucial.

Key words: tomato fruits, storage, weather factors, quality, weight loss.


 

КОНСПЕКТ СПОЖИВАЧА

Промислова риба по-новому


 

Категорія: Матеріали | Додав: Леонов (2014-08-18) | Автор: АПК_№3-2014
Переглядів: 380 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Наші друзі
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz