Вівторок, 2018-11-13, 02:36:47
Продовольча індустрія АПК
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Матеріали [53]
Погода
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Матеріали

Продовольча індустрія АПК №6 2016

АНАЛІТИКА

ЦИЛЬВІК О. Недобросовісний бізнес у змові з чиновниками перетворив внутрішній ринок продуктів на смітник

ЛЕБЕДЕВА О. Украина резко ухудшила позиции в мировом рейтинге экспортеров молокопродуктов

 

НАУКОВЦІ – ПЕРЕРОБНИКАМ

ПОЛУМБРИК М., ПОЛУМБРИК О., ПАСІЧНИЙ В., ОМЕЛЬЧЕНКО Х., БАЛЬ-ПРИЛИПКО Л. Оцінка антиоксидантної активності природних сполук

Анотація. В огляді наведено аналіз сучасних даних літератури та власних досліджень авторів щодо методів оцінки антиоксидантної активності природних сполук, а також харчових продуктів, напоїв, добавок, плазми і сироватки крові тощо. Методи дослідження загальної антиоксидантної ємності різняться по типу джерела окиснення, сполуки, що окислюється і способу вимірювання окисненої сполуки. Розглянуто сучасні підходи до розроблення технологій харчових продуктів, збагачених антиоксидантами, враховуючи різноманітність механізмів утворення вільних радикалів в процесах окиснення. Зроблено висновок про необхідність застосування антиоксидантів різних класів для підвищення ефективності їх дії.

Ключові слова: вільні радикали, природні антиоксиданти, механізм дії, окиснення харчових продуктів, методи дослідження.

Abstract. The review provides an analysis of current literature data and the authors own research on methods for assessing antioxidant activity of natural compounds, as well as food, beverages, supplements, plasma and serum, etc. Methods total antioxidant capacity of different sources by type of lipid compounds that oxidize and method of measuring oxidized compounds. The modern approaches to the development of technologies foods fortified with antioxidants, given the diversity of mechanisms of free radicals in the process of oxidation. The conclusion about the need for different classes of antioxidants to improve the effectiveness of their actions.

Key words: free radicals, natural antioxidants, mechanism of action, oxidation of foods methods.

 

ВЕРЕТИНСЬКА І ., СЛОБОДЯНЮК Н. Фізико-хімічні показники модельних

композицій котлет із використанням насіння льону

Анотація. Вивчено фізико–хімічні показники модельних композицій котлет із використанням насіння льону. Встановлено, що використання у модельних композиціях фаршу насіння льону у кількості 5% сприяє підвищенню вологоутримуючої здатності, внаслідок чого, поліпшується консистенція та соковитість виробів.

Ключові слова: січені напівфабрикати, модельні композиції, насіння льону, жирова сировина, фізико-хімічні, структурно-механічні показники.

Abstract. Studied the physico - chemical parameters of model compositions meatballs using flax seeds. Found that the compositions used in model meat flax seeds in the amount of 5% improves the water-retaining capacity, therefore, improves the texture and juiciness of products.

Key words: chopped semi-chain polyunsaturated fatty acids, semi-model composition, flax seeds, fatty, stuff, physico-chemical, structural and mechanical properties.

 

БАЛЬ-ПРИЛИПКО Л., МОРОЗОВА М. Як подовжити термін зберігання м’яса курчат-бройлерів

Анотація. У статті представлено результати визначення компонентного складу, способу нанесення покриття, що забезпечує незмінність показників якості і зменшення витрати маси та, водночас, сприяє подовженню терміну зберігання охолодженої м’ясної продукції, зокрема м’яса курчат бройлерів та визначена його конкурентоспроможність.

Ключові слова: якість, м’ясо курчат-бройлерів, термін зберігання, композиція.

Abstract. The results of determination of component composition, method coating that provides immutability of quality indicators and reduce the cost and weight at the same time contributes to lengthening the shelf life of chilled meat, including meat of broiler chickens and determined its competitiveness.

Key words: quality, meat broiler, shelf life, composition.

 

ФЕФЕЛОВ А., ПОПОВА В., БОРОВИКОВА Н. Влияние температуры воды и спирта на эффективность их применения в пищевой промышленности

Анотація. Розглянуто вплив магнітного поля на водно-дисперсні системи. Вивчено зміну ефективності магнітної обробки з допомогою електричних параметрів води, спирту та водноспиртової суміші. Встановлена залежність ефективності магнітної обробки води і спирту від температури рідини, що обробляється.

Abstract. The article discusses the influence of magnetic field on water-dispersed systems. The change in the efficiency of magnetic treatment of water by means of electrical parameters, alcohol and water-alcohol mixtures. The efficiency of magnetic treatment of water and alcohol from the treated liquid temperature.

 

БАЛЬ-ПРИЛИПКО Л., КРИЖОВА Ю., МОРОЗЮК Р., АЛЬ РАВАШДЕХ А. Ідентифікація та порівняльне дослідження властивостей розморожених зразків м’яса яловичини категорій NOR та DFD

Анотація. У статті представлено результати вивчення ступеню розповсюдження стану DFD серед м’ясних блоків з найчастіше використовуваних у консервному виробництві частин туш з різною структурою та анатомічним розташуванням; проведений порівняльний аналіз показників якості розморожених зразків, за результатами якого можливо поділити сировину на групи NOR та DFD.

Ключові слова: м’ясо, заморжені блоки, автоліз, категорії, якість.

Abstract. The results of the study stage distribution state of DFD meat blocks the most widely used in the canning parts of carcasses with different structures and anatomical location; comparative analysis of quality indicators thawed samples, the results of which may be divided commodity groups NOR and DFD.

Key words: meat, zamorzheni blocks Autolysis, category, quality.

 

СИРОВИНА

КОЛОМІЄЦЬ Ю., ГРИГОРЮК І., БУЦЕНКО Л. Формування мікробіоти ризосфери і підвищення продуктивності рослин томатів за дії біодобрив

Анотація. Біодобрива на основі азотфіксуючих бактерій Bacillus subtilis і гумату калію виявляють стимулюючий вплив на кількість мікроорганізмів агрономічно важливих груп ризосфери рослин томата сорту Чайка. Обробка насіння біодобривами скорочує проходження основних етапів органогенезу рослин томата у період розсади, прискорює швидкість утворення справжніх листків та кількість закладених квіток. Застосування біодобрив Агро-Бак Плюс, Рост Концентрат (Велес-БІО, ТОВ СПГ) і Екстрасол (ТОВ Бісолбі-Інтер) зумовлює зниження вмісту нітратів та підвищення вмісту сухої речовини, сумарних цукрів, вітаміну С та харчової якості плодів томатів.

Ключові слова: біодобрива, томат, мікробні угруповування, продуктивність.

Abstract. Bio-fertilizers based on nitrogen-fixing bacteria Bacillus subtilis and humate potassium exhibit a stimulating effect on the number of microorganisms of the rhizosphere of agronomically important groups of tomato variety Chaika. Processing seeds bio-fertilizers reduces passage of the basic stages of organogenesis tomato plants in the seedling period, accelerates the rate of formation of true leaves and flowers of the amount pledged. It was used of bio-fertilizers Agro Buck Plus, Rost Kontsentrat (Velez-BIO, Ltd. LNG) and Ekstrasol (LLC Bisolbi-Inter) leads to an increase in dry matter content, total sugar, vitamin C, reduction of nitrate content and increase the nutritional quality of tomato fruits.

Key words: bio-fertilizers, tomato, microbial groups, productivity.

 

БЕЙКО Л., МЕЛЬНИЧУК О., ЛЯЛИК А. Консервування шкірок кавуна

Анотація. Утилізація відходів у консервній промисловості надзвичайно актуальна тема. Адже при виробництві консервів з кавуна відходи становлять близько 48%. Для розв’язання проблем утилізації відходів переробки кавунів в консервній промисловості розроблено нові види консервів з використанням шкірок кавуна. На підставі одержаних результатів запропоновано рецептури та технологічні схеми виробництва консервів з використанням побічних продуктів харчового виробництва: шкірок кавуна.

Ключові слова: шкірки кавуна, кавун, маринад, варення, цукати, консервування.

CANNING WASTE OF WATERMELON

Abstract. Disposal canning industry today is extremely urgent topic. For the production of canned watermelon waste amount to about 48%. To solve the problem of recycling waste water melons in the canning industry to development of new kinds of canned using the skins of watermelon. Based on these results suggested recipes and technological scheme of production of canned using byproducts of food production: watermelon peel.

Key words: rind of watermelon, watermelon, marinade, jam, candied, canning.

 

ГРУШЕЦЬКИЙ Р., ГРИНЕНКО І. Біологічна продуктивність топінамбура при осінньому збиранні врожаю

Анотація. Проведено оцінку біологічної продуктивності топінамбура при осінньому збиранні врожаю в умовах півдня України. Встановлено, що найменша урожайність бульб осінню відмічається у ранніх сортів, найбільша — в середньостиглих сортів. Пізньостиглі сорти займають проміжне положення. Також можна припустити, що при більш пізньому збиранні урожаю бульб (середина — кінець листопада) максимум урожайності припаде на пізньостиглі сорти.

Ключові слова: топінамбур, урожайність, сорт, біологічна продуктивність.

Abstract. The article presents data of the biological productivity of topinambour evaluation during the autumn harvest in Southern Ukraine. It was found that the lowest yield of tubers was observed in the early varieties so as highest was in middle one. Late-maturing varieties are intermediate. Its can assume that in a later harvest tubers (mid - late November) the maximum yields will be in lateripening varieties.

Key words: topinambour, yield, variety, biological productivity.

 

САФАРОВ Ж., АХМЕДОВ Ш., ЖУМАЕВ Б., ДАДАЕВ Г., НУРМУРОДОВ Б. Техника и технология сушки лекарственных трав

Анотація. Викладені результати досліджень вчених Ташкентського державного технічного університету з розробки мінігеліоакумуляційної сушильної установки для отримання високоякісної продукції із лікарських трав. Представлені дані проведеного експерименту на мінігеліосушильній установці. В процесі сушки експерименти проводили при температурі 45-50оС та тривалістю сушки складала 6 год.

Ключові слова: сушка, геліо сушильна установка, лікарські трави.

Abstract. The paper shows that scientists of the Tashkent state technical university have developed a mini-helium accumulation dryer to produce high-quality products from medicinal herbs. Presents the results of the experiment on the small helium drying equipment. During drying experiments were conducted at a temperature of 45-50 °C and the drying time was 6 hours.

Key words: dryer, helio drying equipment, medicinal herbs.

Категорія: Матеріали | Додав: Леонов (2017-02-06) | Автор: АПК_№6-2016
Переглядів: 199 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Наші друзі
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz